Locate Locate nearest showroom

B-Natural

Rectangle

12x24

KAOLIN KAOLIN 8860-A Cart
ASH ASH 8875-A Cart
ECRU ECRU 8890-A Cart
UMBER UMBER 8905-A Cart

Rectangle

24x48

KAOLIN KAOLIN 8862-A Cart
ASH ASH 8877-A Cart
ECRU ECRU 8892-A Cart
UMBER UMBER 8907-A Cart

Square

24x24

KAOLIN KAOLIN 8861-A Cart
ASH ASH 8876-A Cart
ECRU ECRU 8891-A Cart
UMBER UMBER 8906-A Cart

Plank

20x48

KAOLIN KAOLIN 8864-A Cart
KAOLIN KAOLIN/3D BRUSHED 8865-A Cart
KAOLIN KAOLIN/3D TEXTURE 8866-A Cart
KAOLIN KAOLIN/3D WAVE 8867-A Cart
ASH ASH 8879-A Cart
ASH ASH/3D BRUSHED 8880-A Cart
ASH ASH/3D TEXTURE 8881-A Cart
ASH ASH/3D WAVE 8882-A Cart
ECRU ECRU 8894-A Cart
ECRU ECRU/3D BRUSHED 8895-A Cart
ECRU ECRU/3D TEXTURE 8896-A Cart
ECRU ECRU/3D WAVE 8897-A Cart

Mosaic

12 1/4"x12 1/4"

KAOLIN KAOLIN/TUMBLED 8869-A Cart
ASH ASH/TUMBLED 8884-A Cart
ECRU ECRU/TUMBLED 8899-A Cart
UMBER UMBER/TUMBLED 8914-A Cart

Mosaic

14 3/8"x13 3/8"

KAOLIN KAOLIN/RHOMBUS 8870-A Cart
ASH ASH/RHOMBUS 8885-A Cart
ECRU ECRU/RHOMBUS 8900-A Cart
UMBER UMBER/RHOMBUS 8915-A Cart

Mosaic

19 5/8"x16"

KAOLIN KAOLIN/PIANO 8871-A Cart
KAOLIN KAOLIN/PIANO MIX 8872-A Cart
ASH ASH/PIANO 8886-A Cart
ASH ASH/PIANO MIX 8887-A Cart
ECRU ECRU/PIANO 8901-A Cart
ECRU ECRU/PIANO MIX 8902-A Cart

Mosaic

11 3/4"x11 1/2"

KAOLIN KAOLIN/TRACE 8873-A Cart
ASH ASH/TRACE 8888-A Cart
ECRU ECRU/TRACE 8903-A Cart

Bullnose

3x24

KAOLIN KAOLIN 8868-A Cart
ASH ASH 8883-A Cart
ECRU ECRU 8898-A Cart
UMBER UMBER 8913-A Cart

Available Sizes

MATTE
KAOLINASHECRUUMBER
12x248860-A8875-A8890-A8905-A
24x248861-A8876-A8891-A8906-A
24x488862-A8877-A8892-A8907-A
20x488864-A, 8865-A, 8866-A, 8867-A8879-A, 8880-A, 8881-A, 8882-A8894-A, 8895-A, 8896-A, 8897-A
3x248868-A8883-A8898-A8913-A
12 1/4"x12 1/4"8869-A8884-A8899-A8914-A
14 3/8"x13 3/8"8870-A8885-A8900-A8915-A
19 5/8"x16"8871-A, 8872-A8886-A, 8887-A8901-A, 8902-A
11 3/4"x11 1/2"8873-A8888-A8903-A
Brochure